سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تغذیه از منظر طب اسلام (پیوند مزاج و اخلاق امیر مؤمنان علی علیه

 

پیوند مزاج و اخلاق امیر مؤمنان علی علیه السلام

من صفی‏ مزاجه‏ اعتدلت طبائعه و من اعتدلت طبائعه قوی أثر النفس فیه و من قوی أثر النفس فیه سما إلى ما یرتقیه و من سما إلى ما یرتقیه تخلق بالأخلاق النفسانیة و أدرک العلوم اللاهوتیة و من أدرک العلوم اللاهوتیة صار موجودا بما هو إنسان دون أن یکون موجودا بما هو حیوان و دخل فی باب الملکی الصوری و ما له عن هذه الغایة معبر


هر که مزاجش صفا یابد، طبع هایش اعتدال یابد و آنکه که طبایع او اعتدال یافت، تأثیر نفس در او قوى و عمیق شود، و کسى که تأثیر نفس در وجودش قوى شد راه ترقى و تعالى را مى‏پیماید و به اوج کمال میرسد، و کسى که به کمال خود رسید متخلّق به اخلاق روحانى مى‏شود، و کسى که به خلقیّات نفسانى و صفات روحانى متّصف گردد، انسانی خواهد بود با صفات انسانیّت؛ نه آنکه حیوانى  با خلق و خوى بهیمیّت.

 منبع: الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم، عاملى نباطى، ، نشر المکتبة الحیدریة، نجف، 1384 ق. ج‏1 ، ص214.

 

v
تاریخ : سه شنبه 94/10/15 | 4:14 صبح | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

  • paper | ماه موزیک | راه بلاگ