سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تربیت طبی فرزند-مقایسه خصوصیات روانی و اخلاقی و رفتاری مزاجهای ا

به نام خدای متعال

تربیت و تغذیه فرزند.


مقایسه خصوصیات روانی و اخلاقی و رفتاری مزاج‌های اربعه

 

 


صفرا(گرم و خشک)

دم (گرم و تر)

بلغم (سرد و تر)

سودا (سرد و خشک)

گرایش علمی

ریاضیات و ادبیات

ادبیات و موسیقی

علوم عقلی و ریاضیات

حسبگری و مسائل فنی

تمایل فصلی

علاقمند به پائیز و زمستان

معمولا بد حال در تابستان

بد بهار و بد زمستان

علاقمند به بهار نابستان

عشق و محبت

گاهی عاشق و گاهی فارغ

اهل عشق و محبت

نیازمند محبت

مجذوب نمی­شود

انرژی

گاهی پر انرژی و گاهی کم انرژی

چالاک و پر انرژی

آهسته و پیوسته

آهسته و پیوسته

تحرک

تند و تیز بی قرار


آرام و منزوی با حرکات کند

کم تحرک

معنویت

دارای استعداد معنوی به صورت مقطعی

اهل معنویت


تمایل کم به معنویت

توان ریسک

گاهی پر جرأت و گاه آرام

بلند پرواز

بدون توان ریسک

بدون توان ریسک

میل و توان جنسی

میل بالا و توان متغیر

میل و توان زیاد

میل و توان بسیار کم

میل زیاد توان کم

نظم

منظم و حساس

معمولا بی نظم

منظم و دقیق

منظم

پر خاشگری

پرخاشگر

مستعد شقاوت آنی

بیشتر از درون خود خوری می کند

اهل جدال و جنجال

هوش و حافظه

با هوش و حاضر جواب

دارای هوش و حافظه قوی

فراموش کار و کند ذهن


آینده و گذشته نگری

آینده نگر و گاه خیالباف

دور اندیش

گذشته نگر


آرامش

نا آرام و دو دل


آرام در اکثر مسائل

حساس و نگران و بد بین

شجاعت


شجاع و جسور

محتاط و گاهی ترسو


تذکر: خصوصیات فوق غالبی بوده امکان دارد برخی از آنها در بعضی اشخاص یافت نشود.
تاریخ : سه شنبه 94/10/29 | 5:51 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

  • paper | ماه موزیک | راه بلاگ