سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره14


فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره14

ما مفتخریم که ائمه معصومین ما ـ صلوات الله و سلامه علیهم ـ در راه تعالی دین اسلام

و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل  حکومت عدل یکی از ابعاد آن است،

در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه  براندازی حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند.

 

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره14
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/11/17 | 8:18 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره13

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره13

و ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری» است که فقه ما که دریای بی‌پایان است، یکی از آثار اوست.

و ما مفتخریم که به همه ائمه معصومین ـ علیهم صلوات الله ـ و متعهد به پیروی آنانیم.

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره13 
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/11/17 | 7:42 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره12

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره12

ما مفتخریم که «باقرالعلوم» بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول ـ صلی الله‌علیه و آله ـ

و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، ‌از ما است.


تصویر از امام خمینی رحمة الله علیه در حال تدریس در نجف اشرف مسجد شیخ انصاری (ر ه) 

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره12 
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/11/17 | 3:50 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره11

 

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره11

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره11


ما مفتخریم که ائمه معصومین، از علی بن ابیطالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان ـ علیهم آلاف التحیات و السلام ـ که به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر امور است ائمه ما هستند. 
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/11/17 | 12:17 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره10


فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره10


ما مفتخریم که کتاب نهج‌البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی

و بالاترین کتاب رهایی‌بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است.
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/11/17 | 9:54 صبح | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره9

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره9


فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره9
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/11/17 | 9:25 صبح | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره8

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره8

 8
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/11/17 | 9:7 صبح | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره7

7

منبع برای مقایسه متنی:
http://farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447 
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/11/15 | 6:43 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره شش

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی (رحمة الله علیه) شماره 6

6

منبع برای مقایسه متنی:
http://farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447 
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/11/15 | 6:41 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

فرازهایی از وصیت نامه امام خمینی ( رحمة الله علیه ) شماره4و5

45

منبع برای مقایسه متنی:
http://farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447 
تاریخ : یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/11/15 | 6:36 عصر | نویسنده : محمد امیدواری ابرقویی | نظر

  • paper | ماه موزیک | راه بلاگ